Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Осиновяване на дете в Европейския съюз

17 Декември 2014 / 09:12:06  GRReporter
5152 прочитания

Публикуваният текст е част от Информационна кампания в изпълнение на Комуникационната стратегия на Република България за Европейския съюз за 2014 г. и е публикуван на сайта на Министерството на правосъдието.

Какво трябва да знаем

Засилената мобилност на български граждани, предизвикана от възможностите за избор на работа и на място за живеене извън България – в рамките на ЕС, поставя редица въпроси, засягащи техните права в различни области, включително в областта на семейното право, правилата и реда за осиновяване на дете. Критерий за определяне на приложимите правила и компетентните органи е обичайното местопребиваване на детето и осиновяващия. 

1. Какво означава  обичайно местопребиваване?

Под обичайно местопребиваване се разбира мястото, в което лицето или семейството се е установило преимуществено да живее, без това да е свързано с необходимост от регистрация или разрешение за пребиваване или установяване, нито с конкретен период от време. При определянето на това място трябва да бъдат специално съобразени обстоятелства от личен или професионален характер, свързани с трайните връзки на хората със съответната държава или с намерението им да се създадат такива връзки.

Пример: Ако семейство български граждани се е установило трайно в друга държава – член на ЕС и единият или и двамата съпрузи работят и имат намерение да продължат професионалната си реализация там, то тяхното обичайно местопребиваване е в тази държава, независимо, че имат заявен постоянен адрес в България, включително - и собственост върху недвижим имот.

2. Какви процедури по осиновяване има с оглед обичайното местопребиваване на детето и осиновяващия?

Процедурите са два вида – за международно и вътрешно осиновяване.

Международното осиновяване в рамките на ЕС се осъществява по реда на Хагската конвенция от 1993 г. http://mjs.bg/31 в сътрудничество и след размяна на съгласие между компетентните органи на двете държави – държавата по произход на детето и държавата по обичайното местопребиваване на осиновяващите.

Конвенцията се прилага в България и в останалите държави-членки на ЕС. Според нейните правила, международно осиновяване е всяка процедура, при която детето преминава от държавата по произход в друга приемаща държава, където е обичайното местопребиваване на осиновителите му. Когато детето и осиновяващият имат обичайно местопребиваване в една и съща държава от ЕС, осиновяването е вътрешно, т.е., то се развива по правото и пред органите на тази държава.           

 3. Към коя институция трябва да се обърнат български граждани, които живеят в друга страна от ЕС, когато искат да предприемат действия по осиновяване на дете от България?

             Ако семейство български граждани с обичайно местопребиваване в друга страна от ЕС иска да осинови дете от България, може да го направи по реда за международно осиновяване. За целта следва да се обърне към социалните служби на съответната област в съответната държава, в която живее, и да премине през социално-психологическо проучване и одобрение за кандидат-осиновител, както и през обучение и подготовка на останалите документи, необходими за процедурата - документи за здравословно състояние и документи за съдимост и родителски права. Кандидат-осиновителят не бива да се обръща директно към Министерството на правосъдието за изпращане на досието си за осиновяване. Това той може да направи чрез централния орган в държавата, в която живее или чрез българска акредитирана организация, която има разрешение да посредничи при осиновявания в тази държава. Контактите на  компетентните  органи и акредитирани организации  за международно осиновяване,  мога да се открият на:  http://www.hcch.net/index_en.php?act=text.display&tid=45

4. Какви са таксите при процедурата по международно осиновяване и има ли облекчение за българските граждани, живеещи в страна от ЕС?

 Държавните такси при осиновяване на дете от България са в размер на 175 лева, платими както следва:

  • 100 лева по сметката на Министерството на правосъдието за вписване в регистъра на осиновяващите;
  • 50 лева по сметката на Министерството на правосъдието за даване на съгласие от министъра на правосъдието за осиновяване на конкретно дете;
  • 25 лева, платими по сметката на Софийски градски съд, за съдебното производство по осиновяване на конкретно дете.

Останалите разноски и разходи са свързани с подготовката на документите, необходими за осиновяване, техния превод и легализация,  организация и обслужване по време на пътуванията до България, и са различни за съответната държава. Освен това, ако осиновяващите ползват услугите на акредитирани организации в България и в държавата по обичайното си местопребиваване, заплащат услугите им при условията на пряко договаряне между страните.

 5. Имат ли право кандидат-осиновителите на среща с детето по време на процедурата?

Категории:
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus