Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Премахват сто надбавки за държавните служители, остават им само 5

23 Юли 2011 / 12:07:38  GRReporter
2622 прочитания

Новата щатна таблица предвижда премахването на 100 от 104 надбавки, основни, специални и отраслови, които днес получават служителите в държавния сектор. Същевременно се предвижда създаването на нова надбавка. Така, остават само семейните надбавки, надбавките за следдипломни специализации и за завършилите Националната школа за публична администрация, както и надбавките за празници и отпуски, които е особено трудно да бъдат включени в основната щатна таблица. Предлага се въвеждането на надбавка за длъжност, която ще замести съвкупността от съществуващите сега надбавки (за отговорна длъжност, за министерство/ведомство, предмет на трудовата дейност) и евентуално надбавката за опасен и нездравословен труд, ако не бъде отделена. Съществуването й, както се посочва в проекта на Министерството на Финансите, е наложително, особено в случай, че преминаването към новата щатна таблица стане с критерий образователния ценз, скалата на заплатите и може би ранга на служителя.

По-конкретно и съгласно проекта на Министерството на Финансите, надбавките, които ще се запазят, както и новата, която се въвежда, се формират както следва:

1. Семейна надбавка. Тази надбавка е еднаква и за основната и за специалните щатни таблици и включва:

- Надбавка за брак - 35 евро.

- Надбавка за деца - 18-73 евро на дете.

Също така, надбавката за брак се предвижда от Националния Общ Колективен Трудов Договор и отрасловите колективни трудови договори, и възлиза на 10% от основната заплата (74 евро в Националния Общ Колективен Трудов Договор), докато в някои колективни трудови договори се предвижда и надбавка за деца. Правителственият проект предвижда запазването на надбавката, с евентуално преразглеждане на нейния размер.

2. Надбавка за следдипломна специализация и за завършилите Националната школа за публична администрация. Днес тя възлиза на 75 евро за докторска степен, 45 евро за следдипломна специализация и 40 евро за завършилите Националната школа за публична администрация. Еднаква е и за общата и за специалните щатни таблици, в които се заплаща със същата сума. За тази надбавка Министерството на Финансите обсъжда три варианта:

- Остава, както си е, с евентуално преразглеждане на сумата.

- Изплаща се само ако се изисква за заемането на съответната длъжност, но не и за всички длъжности от същия ранг.

- Не се изплаща, но се има предвид при всяка атестация за повишение с конкретен брой точки, така че ще дава по-голяма възможност за повишение и израстване в кариерата.

3. Надбавка за празници и отпуски. Днес възлиза на 1.000 евро годишно за съвкупността от всечки надбавки и се изплаща при положение, че възнагражденията на 12-месечна база не надхвърлят 3.000 евро на месец. Засега не се обсъжда промяна на съществуващата надбавка.

4. Надбавка за проблемни и погранични райони. Днес тази надбавка варира от 40 до 50 евро за проблемните раойни, а ако става въпрос за проблемен и пограничен район, надбавката се увеличава на 120 евро. Предлага се надбавката да остане само за островните и планински райони с конкретни критерии относно населението. Също така ще бъде обсъден въпросът дали трябва да остане за пограничните райони. В случай, че бъде решено запазването й за пограничните райони, ще се изплаща само ако няма съображения за местоположение. В противен случай местоположението ще дава точки при назначаването.

5. Надбавка за длъжнот. Днес се изплащат голям брой надбавки освен горепосочените, които касаят:

- Заемането на отговорна длъжност: Днес се изплащат над 30 различни надбавки за общи и специални секретари, ръководители на организационни служби, финансови и строителни инспектори.

- Предмет на трудовата дейност: около 40 надбавки с по-нататъшно специализиране, с много подварианти. Надбавките се диференцират в замисимост от предмета на трудовата дейност и се изплащат при определени условия. Някои от тях може да се изплащат паралелно (напр. надбавка за извънучебна заетост на преподавателите, надбавка за малцинствени училища, надбавка за учебна подготовка на преподавателите).

- Министерството или службата, в която работи служителят: днес се отпускат около 40 различни ведомствени надбавки, съответстващи на близо 500 различни случаи на възнаграждение.

Що се отнася до надбавката за специални условия на труд, на опасен и нездравословен труд, предлага се тя да остане с диференциране за различните случаи. Преценява се, че е трудно да бъде включена във възнаграждението за ранга на служителя.

Както бе посочено, предлага се въвеждането на една надбавка за длъжност, която ще замести съвкупността от съществуващите надбавки (за отговорна длъжност, за министерство/ведомство, предмет на трудовата дейност). Тази надбавка ще покрива евентуалното изисквано диференциране в заплащането на служители от еднакъв ранг.

 

Категории: надбавки държавни служители премахване Министерство на Финансите
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus