Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Делтата на Марица... апотеозът на природата

09 Март 2013 / 17:03:06  GRReporter
4139 прочитания

Делтата на Марица (Еврос на гръцки език)в североизточна Гърция е изключително важна както за дивата си природа, така и за човека. Там намират убежище и храна хиляди птици през всички сезони на годината, а местното население използва голяма част от ресурсите й. Горски земи, влажни ливади, тръстики, езерца и други резервати създават пейзаж с уникална красота , която омагьосва посетителя.  На устието на река Марица между Александруполис и Турция се намира Националният парк „Еврос”( http://bit.ly/1483CPz ), който е между най-важните резервати в Европа.

Водите на реката и дейността на морето са образували и продължават да преобразуват делтата с голямото й биоразнообразие. Там намират подслон значителен брой видове растения и животни. Общата й площ е 200 000 декара, от които 95 000 (80 000 на сушата и 15 000 във водата) са включени в списъка на защитените области по Международния договор Рамсар (1971) заради значителния брой животни, които живеят там. Една част от делтата е обявена за Зона под специална защита и е част от Натура 2000.

Марица е най-голямата река на Балканския полуостров и втората в Източна Европа. Извира от планината Рила в България и тече между планините Родопи и Стара планина, където в нея се вливат много притоци. Освен резерватите с голямо значение областта е важна за местното население и за риболова, животновъдството, земеделието, климата, защитата от наводнението, образованието, развлеченията и науката.

Праговете, каналите, рововете и напоителните работи, извършени в района от 1950 до 1980 са ограничили свободата на водите и са осигурили значителни терени за обработване, а от отрицателните последици е пресъхването на езерото Драна от жителите на района през 1987.

Резервати, флора и фауна

В делтата на Марица могат да се различат 7 групи биотопи, на  всяка от които съответства и група растителност според взаимодействието на различните фактори като почва, микроклимата, сладка или солена вода. В делтата са регистрирани повече от 300 вида растения. По бреговете на реката живеят дървесни видове като чинари, тополи, елхи, върби, а вътре в каналите може да видите водни лилии и водни кестени. По ливадите могат да се видят орхидеи и ириси,  на брега и на пясъчните островчета живеят растения с малки изисквания като гигантска дива ръж и морски лилии. Най-впечатляващи са обаче соленоводните треви, които през есента се оцветяват в червено и покриват бреговете на езерата.

Около 40 вида бозайници живеят в делтата. Най-разпространените са лисиците, дивата котка, дивото прасе, видра, язовецът,  невестулката. Земноводните и влечугите са 28 вида. Най-срещани са водните костенурки, жабите, водните змии и гущерите. Във водата живеят 46 вида риби –сладководни като шаран, щука и соленоводни като ципура, кефал, лаврак.

Голяма е стойността на делтата и за птиците, които зимуват тук и за онези, които я използват като междинна спирка.

Ръководството на Националния парк ( www.evros-delta.gr )  осъществява през цялата година организирани посещения в защитената област, които започват от Информационния център. Посещенията включват видеопрожекция, превозване с автобус до водния резерват, пътуване по вода  с традиционни лодки. На посетителите се предоставят и бинокли и далекогледи. В Информационния център посетителите могат да получат информация за маршрутите и пътеките, така че да посетят разрешените зони на резервата с автомобил, пеша или велосипед.

На север от делтата се намира гората Дадиа ( www.dadia-np.gr ), един също много важен резерват с гори от черен бор, както и дъбови гори. Горското покритие се нарушава често от малки пасища или обработваеми площи.

 

Категории: Делтата на Марица Еврос резерват флора фауна Натура 2000
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus