Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Съобщение на посолството на Република България в Атина

20 Август 2014 / 13:08:04  GRReporter
5282 прочитания

Със свое решение от 7 август 2014 г. Централната избирателна комисия прие решение за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън Република България при произвеждане на изборите за народни представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г.

Българските граждани в чужбина могат да заявят своето желание да гласуват чрез попълване и подаване на заявление по образец не по-късно от 9 септември 2014г.

Заявлението за гласуване извън страната може да се получи в българските дипломатически или консулски представителства.

В заявлението избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува. При невярно попълнена или непълна информация, заявлението се счита за невалидно.

Всеки гласоподавател, който желае да гласува, подава отделно заявление, което подписва саморъчно. Заявителят може да избере един от трите начина за подаване на заявление:

а) лично от гласоподавателя в дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава;

б) по пощата на адреса на дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава, като пощенското клеймо трябва да е с дата до 09.09.2014 г. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо";

в) да попълни електронно заявление през интернет страницата на Централна избирателна комисия. Предстои ЦИК да създаде съответната страница.

Според решение на ЦИК № 656-НС от 07.08.2014 г. избирателните секции извън страната се образуват:

·     в местата, където има дипломатическо или консулско представителство - при наличие на не по-малко от 20 избиратели, заявили желание да гласуват.

·     при подадени не по-малко от 40 заявления, извън място, където има дипломатическо или консулско представителство;

·     независимо от наличието и броя на подадените заявления – в местата, в които на проведени до 5 години преди изборния ден избори (2009 г.) е имало образувана поне една избирателна секция, в която са гласували не по-малко от 100 избиратели; списъкът на местата се обявява от Централната избирателна комисия не по-късно от 50 дни преди изборния ден (15 август 2014 г.);

·     извън изброените по-горе места по преценка на ръководителите на дипломатическите и консулските представителства въз основа на общия брой подадени заявления или на общия брой на гласувалите на предходни избори, включително и когато броят на подадените заявления за определено място е по-малък от 40; ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно 12 септември 2014 г.

Право да избират представители за Народно събрание на 5 октомври 2014 г. имат българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В изборния ден избирателят представя оригинален документ за самоличност (паспорт, лична карта или военна карта (само за военнослужещите) и декларация по образец. В случаите, когато срокът за валидност на документа за самоличност на избирателя е изтекъл, той се допуска до гласуване, ако представи удостоверение, издадено от дипломатическото или консулското представителство на Република България, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност.

Изборният ден започва в 6,00 ч. местно време и приключва в 19,00 ч. местно време.

Условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани извън страната може да намерите тук.

Образецът на заявлението е следният:

Приложение № 22-НС

 

                                                                                                   ДО

                                                                                                   ПОСОЛСТВОТО

                                                                                                   НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Категории: ОбществоБългари в Гърция парламентарни избори гласуване ЦИК посолство на Република България в Атина
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus