Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Тройката иска либерализирането на още 12 професии

07 Юли 2014 / 11:07:10  GRReporter
1094 прочитания

Гръцкото правителство трябва да увеличи списъка на професиите, които трябва да бъдат либерализирани с още 12, се посочва в доклада на Международния валутен фонд . Според текста до момента в страната са премахнати всички ограничения във връзка с упражняването на повечето от общо 518-те затворени професии в страната. Сред тях са установените минимални цени за определени услуги, както и бюрократичните трудности  по отношение на започването на професионална дейност.

Удължението на списъка на затворените професии в Гърция, които трябва да бъдат либерализирани е направено с цел да бъдат намалени цените на предлаганите услуги. Така към тях бяха добавени следните професии: брокери в агенциите за недвижимо имущество, частните училища и грижите за възрастни хора, както и така наречените „регулирани” професии – адвокати, лекари и инженери, където усилията бяха насочени към намаляването на цените на предлаганите от тях услуги.

От равносметката в доклада става ясно, че процедурите по либерализирането на 13 на сто от затворените професии са започнали преди подписването на първия меморандум за икономическа помощ. Той довел до либерализирането на други 3 на сто, 36 на сто от професиите са били либерализирани между първия и втория мониторинг за изпълнението на меморандума, а 10 на сто – по време на третата проверка. Към момента все още не са либерализирани 10 на сто от описаните в първия списък професии, за 5 на сто от тях дори не са задействани процедурите, а 23 на сто от професиите от същия списък се намират в предпоследния стадий преди окончателната либерализация.

В последния доклад на Международния валутен фонд се посочват следните професии, за които е необходимо приемането на вторично законодателство с цел да бъдат либерализирани напълно. Тяхното освобождаване от всякакви ограничения е част от условията за изпълнение на програмата за оздравяването на гръцката икономика, за които предстои проверка през септември. По-конкретно става дума за:

 1. 56 технически професии, за които все още не е внесен президентски указ, който ще замени професионалния опит с участието в семинари.
 2. 10 професии в търговията с торове. В този случай също предстои внасяне в Държавния съвет на президентски укази за определянето на условията, програмите за обучение, приемането на вторично законодателство и въвеждането на курсове.
 3. За агрономите, горските специалисти, геолозите и ихтиолозите се предвижда приемането на законодателство, което ще отмени задължителното издаване на професионални карти и членство в професионалната камара, както и задължителното им присъствие в общини с население над 5 000 души.
 4. Относно техническия персонал в телевизиите гръцкото правителство пое задължението да отмени системата за издаване на лицензи, като паралелно с това ще бъдат определени критерии за техническа компетенция за упражняването на конкретните дейности.
 5. Изискването на тройката във връзка с професиите в здравеопазването е приемането на законодателство за създаването на центрове за дневни грижи, на вторично законодателство за установяването на технически стандарти за клиниките и на законодателство за намаляването на изискванията за минималната им площ с цел да се отвори пазарът на здравни услуги.
 6. Относно фризьорските и услугите на маникюристите изискването на тройката е да бъдат променени критериите за издаване на лицензи според най-добрите практики в Европейския съюз.
 7. За професията на товарачите гръцкото правителство е поело ангажимент да въведе обучение за професията и то да започне да се прилага от края на месец юни.
 8. За енергийните инспектори е необходимо въвеждането на изпити за сертифицирането на тяхното поведение.
 9. За фармацевтите се очаква хармонизиране на дейността им според  препоръките, посочени в доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 10. За центровете за забавления и спорт се предвижда преразглеждане на ограниченията във връзка с тяхното създаване – минимални изисквания за пространство, ограничен списък на предлаганите услуги и други в съответствие с най-добрите практики в Европейския съюз. Новото законодателство ще промени прекомерните или необосновани условия в съответствие със становището на Комисията за защита на конкуренцията до края на юни.
 11. Влизането на моряците в професията ще става в съответствие с най-добрите практики в Европейския съюз. По-конкретно се предвиждат промяна на прекомерните изисквания, както и премахването на задълженията за удръжки от техните заплати.
 12. При актюерите предстои приемане на законодателство, което ще регламентира изпитите за сертифициране и започването на изпити за кандидатите да упражняват професията.

В доклада за Гърция се отделя особено внимание на затворените професии в сферата на правораздаването. Един от въпросите, по който все още не са предприети действия е премахването на задължението за изплащане на компенсация в случай на доброволно напускане от Кодекса на адвокатите.

Същевременно се очаква внасянето на разпоредба, по силата на която всяка едностранна промяна на условията, която е неблагоприятна за адвоката ще се счита за причина за прекратяване на договора от страна на работодателя.

За нотариусите тройката изисква преоценка на техните хонорари, както и на рамката, в която те ще извършват своята дейност. Същевременно се изисква приемането на законодателство, което ще приравни правната рамка в Гърция с най-добрите практики в Европейския съюз до края на септември 2014.

Категории: Икономика професии либерализиране торйка вторично законодателство
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus