Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Тройката иска либерализирането на още 12 професии

07 Юли 2014 / 11:07:10  GRReporter
1092 прочитания

Гръцкото правителство трябва да увеличи списъка на професиите, които трябва да бъдат либерализирани с още 12, се посочва в доклада на Международния валутен фонд . Според текста до момента в страната са премахнати всички ограничения във връзка с упражняването на повечето от общо 518-те затворени професии в страната. Сред тях са установените минимални цени за определени услуги, както и бюрократичните трудности  по отношение на започването на професионална дейност.

Удължението на списъка на затворените професии в Гърция, които трябва да бъдат либерализирани е направено с цел да бъдат намалени цените на предлаганите услуги. Така към тях бяха добавени следните професии: брокери в агенциите за недвижимо имущество, частните училища и грижите за възрастни хора, както и така наречените „регулирани” професии – адвокати, лекари и инженери, където усилията бяха насочени към намаляването на цените на предлаганите от тях услуги.

От равносметката в доклада става ясно, че процедурите по либерализирането на 13 на сто от затворените професии са започнали преди подписването на първия меморандум за икономическа помощ. Той довел до либерализирането на други 3 на сто, 36 на сто от професиите са били либерализирани между първия и втория мониторинг за изпълнението на меморандума, а 10 на сто – по време на третата проверка. Към момента все още не са либерализирани 10 на сто от описаните в първия списък професии, за 5 на сто от тях дори не са задействани процедурите, а 23 на сто от професиите от същия списък се намират в предпоследния стадий преди окончателната либерализация.

В последния доклад на Международния валутен фонд се посочват следните професии, за които е необходимо приемането на вторично законодателство с цел да бъдат либерализирани напълно. Тяхното освобождаване от всякакви ограничения е част от условията за изпълнение на програмата за оздравяването на гръцката икономика, за които предстои проверка през септември. По-конкретно става дума за:

 1. 56 технически професии, за които все още не е внесен президентски указ, който ще замени професионалния опит с участието в семинари.
 2. 10 професии в търговията с торове. В този случай също предстои внасяне в Държавния съвет на президентски укази за определянето на условията, програмите за обучение, приемането на вторично законодателство и въвеждането на курсове.
 3. За агрономите, горските специалисти, геолозите и ихтиолозите се предвижда приемането на законодателство, което ще отмени задължителното издаване на професионални карти и членство в професионалната камара, както и задължителното им присъствие в общини с население над 5 000 души.
 4. Относно техническия персонал в телевизиите гръцкото правителство пое задължението да отмени системата за издаване на лицензи, като паралелно с това ще бъдат определени критерии за техническа компетенция за упражняването на конкретните дейности.
 5. Изискването на тройката във връзка с професиите в здравеопазването е приемането на законодателство за създаването на центрове за дневни грижи, на вторично законодателство за установяването на технически стандарти за клиниките и на законодателство за намаляването на изискванията за минималната им площ с цел да се отвори пазарът на здравни услуги.
 6. Относно фризьорските и услугите на маникюристите изискването на тройката е да бъдат променени критериите за издаване на лицензи според най-добрите практики в Европейския съюз.
 7. За професията на товарачите гръцкото правителство е поело ангажимент да въведе обучение за професията и то да започне да се прилага от края на месец юни.
 8. За енергийните инспектори е необходимо въвеждането на изпити за сертифицирането на тяхното поведение.
 9. За фармацевтите се очаква хармонизиране на дейността им според  препоръките, посочени в доклада на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
 10. За центровете за забавления и спорт се предвижда преразглеждане на ограниченията във връзка с тяхното създаване – минимални изисквания за пространство, ограничен списък на предлаганите услуги и други в съответствие с най-добрите практики в Европейския съюз. Новото законодателство ще промени прекомерните или необосновани условия в съответствие със становището на Комисията за защита на конкуренцията до края на юни.
 11. Влизането на моряците в професията ще става в съответствие с най-добрите практики в Европейския съюз. По-конкретно се предвиждат промяна на прекомерните изисквания, както и премахването на задълженията за удръжки от техните заплати.
 12. При актюерите предстои приемане на законодателство, което ще регламентира изпитите за сертифициране и започването на изпити за кандидатите да упражняват професията.

В доклада за Гърция се отделя особено внимание на затворените професии в сферата на правораздаването. Един от въпросите, по който все още не са предприети действия е премахването на задължението за изплащане на компенсация в случай на доброволно напускане от Кодекса на адвокатите.

Същевременно се очаква внасянето на разпоредба, по силата на която всяка едностранна промяна на условията, която е неблагоприятна за адвоката ще се счита за причина за прекратяване на договора от страна на работодателя.

За нотариусите тройката изисква преоценка на техните хонорари, както и на рамката, в която те ще извършват своята дейност. Същевременно се изисква приемането на законодателство, което ще приравни правната рамка в Гърция с най-добрите практики в Европейския съюз до края на септември 2014.

За съдебните изпълнители трябва да бъдат преразгледани условията за прием и таксите в съответствие с най-добрите практики в Европейския съюз. В тази професия също трябва да бъдат премахнати прекомерните изисквания за новите кандидати до края на септември 2014.  Същото изискване важи и за всички инженерни професии.

В доклада се описват още и комплексните дейности, за които трябва да бъдат установени определени стандарти. Президентските укази за въвеждането им трябва да се внесат за ратификация от Държавния съвет до края на ноември тази година. 

Категории: Икономика професии либерализиране торйка вторично законодателство
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus