Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Заплатите и пенсиите намаляват заради увеличени удръжки

27 Януари 2013 / 14:01:07  GRReporter
4199 прочитания

Работещите и пенсионерите ще получават по-малки чисти доходи от началото на 2013 заради новата скала на данъчно облагане, която вече е в сила. В общи линии данъкоплатците с доходи над 20 000 евро ще платят тази година по-голям данък, който може да бъде  намален според броя на децата.

Новата скала


Според данъчния закон, който парламентът гласува, коефициентите на облагане на приходите на работещите и пенсионерите се променят по следния начин:

- за доходи до 25 000 евро  коефициентът на облагане е 22%, а максималният годишен данък е 5500 евро.

- за доходи от 25 001 до 42 000 евро коефициентът на облагане е 22% за сумата до 25 000 евро и 32% за доходите над тази сума, а максималният годишен данък е 10 940 евро.

-за доходи над 42 000 евро коефициентът на облагане 42%. 

Данъкът  може да бъде намален при представяне на касови бележки за разходи на стойност 25% от годишните доходи. Въвежда се твърдо намаление на данъка в размер 2100 евро за доходи до 21 000 евро. Над тази сума то намалява с по 100 евро на всеки 1000 евро, докато достигне до нула за доходи над 42 000 евро Така ако годишните доходи възлизат на 5 000 евро, дължимият данък според данъчната скала е 1100 евро. В този случай намалението при събрани касови бележки покрива изцяло дължимия годишен данък и данъкоплатците няма да платят нищо. При годишни доходи  18 000 евро, дължим данък  в размер на 22%- тоест 3960 евро и данъчно намаление 2100 евро – дължимата сума е 1860 евро. Ако годишните доходи са  22 000 евро, дължимият данък   е 4840 евро и данъчното намаление 2000 евро – дължимата сума е 2840 евро. При годишни доходи  26 000 евро, дължим данък  5820 евро и данъчно намаление 1600 евро – дължимата сума е 4220 евро. При годишни доходи  31 000 евро, дължим данък  в размер 7420 евро и данъчно намаление 1100 евро – дължимата сума е 6320 евро. При годишни доходи  35 000 евро, дължим данък  в размер 8700 евро и данъчно намаление 700 евро – дължимата сума е 800 евро. Ако годишните доходи  са 43 000 евро  дължимият данък  е в размер 11360 евро и вече не се полага данъчно намаление за събрани касови бележки.


Трикът с намаляването  на данъка

В тази система има една уловка, която позволява при доходи, надвишаващи с няколко евро границата, данъкоплатецът да се натовари със 100 евро. Това се случва заради прилагането на скалата за намаление заради касови бележки, която намалява успоредно с увеличаването на доходите. От Министерството на финансите поясняват, че за приходи, надвишаващи съответно 21 000, 22 000, 23 000, 24 000 и стигащи до 41 000 евро, когато разликата между тези доходи и предишната цяла сума в хиляди евро (21 000, 22 000, 23 000, 24 000, …, 41 000) е над 500 евро, тогава намалението на сумата включва и тези 100 евро от следващата цяла сума в хиляди, а ако разликата е по-малка от 500 евро тогава намалението обхваща и тези 100 евро от по-малката сума. Например, ако доходите са 29 499 евро, данъкоплатецът има право на данъчно намаление в размер 1300 евро, а ако има доходи само с 1 евро по-високи – 29 500, тогава данъчното му намаление за събрани касови бележки е 1200 евро. Тоест, за едно евро разлика данъкът е със 100 евро повече.

Как се пресмята чистата заплата

По нареждане на Министерството на финансите се определя, че чистият месечен доход включва пенсия, заплата и всички други възнаграждения през същия период (надбавки за извънреден труд, бонуси, добавки за нощен труд, за работа през почивните дни и на официални празници). Пресмятането  на чистия годишен доход става с умножаването на чистия месечен доход по 12, плюс добавките за Коледа, Великден и отпуски при онези, които ги получават.

Извънредни доходи

Ако работещият получават някакво извънредно парично възнаграждение, с изключение на онези за надвишаване на работните часове, тази сума не се  събира с месечните доходи, а се прибавя към чистия  годишен доход. В този случай допълнителният данък, който се дължи ще се удържи през месеца, в който е получена сумата. Данъкът ще бъде намален с 1,5%, а остатъкът ще бъде удържан на годишна база.

Примери

Министерството на финансите посочи и характерни примери, за да стане ясен размерът на намаленията за работещи и пенсионери.

-Ако работещият получава чист месечен доход 1650 евро (еднакъв за всичките месеци на 2013), чистият годишен доход е 12х 1650= 19 800 евро.

От тази сума се удържат 201,68 евро, както следва:

Годишен данък: 4 356 – 2100 = 2 256 евро

  • Намаление на данъка заради допълнителна удръжка: 2 256х1,5%=33,84 евро

Данъкът, който трябва да се удържа всеки месец : 2 256-33,84=2 222,16 /12 месеца= 185,18 евро

  • Вноска за солидарност

Чист годишен доход: 12 х 1 650=19.800 (1%)

Следователно: 1 650 х 1%= 16,50 евро

 

- ако работещият в частния сектор получава например чисти месечни доходи 1650 евро (постоянни за всички месеци) през декември добавката за Коледа е 1650 евро, през април добавката за Великден е 825 евро, и през юли добавката за отпуска е 825 евро.

Чист годишен доход: 14 х 1 650=23 100 евро

Категории: данъци данъчна скала коефициент намаление доходи касови бележки
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus