Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Несигурните стъпки на частните застрахователни компании след орязването на дълга

05 Май 2012 / 13:05:35  GRReporter
2183 прочитания

Сериозно разклатен е частният застрахователен сектор в Гърция, който се сблъсква с опустошителните последици от тройния удар на рецесията, новите изисквания за регулаторния капитал, и разбира се, орязването на гръцкия дълг (PSI).

Компаниите сега ще трябва да неутрализират загубите от програмата за обмяна на гръцките държавни облигации. От друга страна застрахователният пазар ще трябва да се справи с отчитаното напоследък значително намаляване на застрахователните договори, както при общите застраховки, така и при застраховките живот.

Неблагоприятната икономическа обстановка е довела до нов спад в застрахователните премии, и по-конкретно със 7,1% през 2011 - до 4,7 милиарда от 5,1 милиарда през 2010. Тези данни стават ясни от изследване на Гръцката асоциация на застрахователните компании с участието на 61 застрахователни дружества, които представляват 96,3% от общия пазар. Общо 72 са застрахователните компании в Гърция, 22 от тях развиват дейност главно в областта на застраховките „Живот”, а 50 – в областта на застраховките „Щети”.

„Ударът” PSI 

Изчислено е, че вътрешният частен застрахователен пазар, включващ гръцки и чуждестранни фирми, преди програмата PSI е притежавал облигации на стойност 4,5 милиарда евро. Тази оценка е направена през октомври 2011 от Леонидас Теоклитос, ръководител на Националната застрахователна компания, заместник изпълнителен директор на Националната Банка на Гърция и председател на Управителния й съвет. Следователно е направена преди секторът да претърпи загуби от порядъка на 2,3 милиарда евро.

И въпреки че частните застрахователни дружества притежават значително количество държавни облигации, не бе взето никакво решение за тяхната рекапитализация след „окастрянето” на гръцкия държавен дълг.

«Застрахователните дружества, институционални инвеститори по своя характер, държат в своите портфейли облигации на гръцката държава и на други държави-членки на Европейския съюз, акции и други ценни книжа, листвани на гръцката или европейските фондови борси, или притежават недвижими имоти за собствено ползване или за експлоатация. Тези инвестиции днес са изправени пред много сериозни проблеми, както поради намаляването на тяхната стойност, така и поради липсата на възвръщаемост от тяхната експлоатация», подчертава пред «Banker’s Review» Мирто Хамбаки, отговорник по икономическите въпроси и въпросите от сектор „Живот” на Гръцката асоциация на застрахователните компании.

От своя страна застрахователните компании посочват, че те винаги са били готови да допринесат активно за укрепването на гръцката икономика и именно това са направили за пореден път с участието си в програмата PSI. Поради тази причина смятат, че е редно «да бъдат удовлетворени максимално исканията на застрахователния пазар, така че той да бъде достатъчно защитен».

Исканията на Гръцката асоциация на застрахователните компании са свързани с три основни проблема: счетоводното, данъчното и надзорното отчитане на гръцките държавни облигации в портфолиото на фирмите.

Кога и как ще бъдат регистрирани загубите

Що се отнася до счетоводното отчитане на PSI, Асоциацията на застрахователните дружества е поискала постепенното осчетоводяване на загубите в рамките на 10 години.

«За съжаление тези искания не бяха удовлетворени поради факта, че министерството на финансите, според изявления на негови служители, не може да се намесва в международните счетоводни стандарти, а само в гръцкия общ счетоводен план, а едностранната намеса би довела до неравностойно положение на пазара» обяснява Мирто Хамбаки.

При това положение Асоциацията търси алтернативни начини за изменения в съществуващата нормативна уредба, така че да бъде преодоляно това препятствие.

По отношение на данъчното отчитане при PSI, основното искане на Асоциацията на застрахователните дружества е свързано с данъчното признаване на загубата, произтичаща от PSI, и възможността за пренасяне на тази данъчна загуба до нейното изчерпване. Това искане бе удовлетворено чрез съответната разпоредба от З.4046 / 2012, която разрешава приспадането на загубата на равни вноски от брутните приходи на компаниите през периодите, които следват до датата на падежа на гръцките държавни облигации, предоставени за обмяна.

Възниква въпрос, естествено, и във връзка с надзорните капитали на застрахователните дружества, особено след строгите изисквания на проекта Solvency ΙΙ

Застрахователните дружества са поискали удължаването на срока на действие на специалната регулация за оценка на гръцките държавни облигации и за финансовата 2012. Дирекцията за надзор на частното застраховане към Банката на Гърция, поела вече надзора на гръцкия пазар, «е демонстрирала положителна нагласа за решаване на проблемите с надзорното отчитане при PSI, като в следващите дни се очаква изявление от нейна страна », посочват представители на пазара.

В същото време неизбежното ограничаване на социалното осигуряване в страната и значителното намаляване на пенсиите отваря пътя за създаването на допълнителни пенсионни фондове, и по-конкретно за Професионални фондове и „специални програми”.

Категории: частни застрахователни компании срив Гаранционен фонд колапс PSI
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus