Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Универсалното лечебно тао – система за естествен и здравословен начин на живот

24 Септември 2013 / 11:09:49  Иван Петков
12816 прочитания

Какво си пожелаваме най-много? Да сме живи и здрави. Независимо от епохата, обществото и културата, животът и дълголетието са двете най-ценни за всеки човек неща. Те са основната предпоставка, без която всичко останало, към което всеки от нас се стреми, губи смисъл или е невъзможно. Животът е най-голямата ни ценност! След здравето и дълголетието идват другите ценности  като щастие, любов, късмет и всички останали хубави неща, които също си пожелаваме често.  Но как да постигнем всичко това?

            Искам да ви представя една по-различна гледна точка, тази на Системата на Универсалното Лечебно Тао*, създадена от Майстор Мантак Чия. Системата съчетава в себе си древни даоски практики, които са на повече от 5000 години и ги прилага към съвременния начин на живот.

            Кратки исторически данни за Даоизма

            Историята на Дао*, едно от трите най-големи и известни учения в Китай, заедно с будизма и конфуцианството, се губи във времената преди появата на писменост, в зората на човешката цивилизация. Хората от племената, заселили земите около Жълтата река (река Хуанхъ), се събирали вечер край огньовете и се опитвали да си обяснят света в който живеят. Най-мъдрите от тях, тези, които се занимавали с лечение, гадателство, предсказване на времето и ориентиране по знаците на земята и природните сили били шаманите на племената. До наши дни е достигнало името на легендарния шаман Ю, който според легендата можел да се изкачва в небето, да пътува сред звездите и да се превръща в мечка. Стъпките, които Ю изпълнявал, за да се превръща в мечка, са останали до наши дни и се изпълняват ритуално сред някои общности в Китай.

Стъпките на шамана Ю, с които се превръщал в мечка

            С появата на древните цивилизации и уседнал начин на живот в епохата на книжовността, преди около 5 хиляди години,  шаманските практики постепенно остават все повече за простолюдието. Владетелите и аристократите започват да назначават шаманите като съветници, гадатели и лечители. Шаманството станало институция с установен ред и задължения: призоваване на духове, тълкуване на сънища и знамения, предизвикване на дъжд, лечение и астрология.  В този период южната част на Китай останала по-дива и нецивилизована и именно от тази част е родом и Лао Дзъ – бащата на даоизма.

            Според някои източници, Лао Дзъ е силно повлиян от шаманските практики, които са били все още запазени в по-естествен вариант в южен Китай. Лао Дзъ, чието истинско име е Ли Ър, завеждал хранилището с документи в княжеството Джоу. Това била скромна административна длъжност. След като напуска своята длъжност, той решава да се оттегли и докато си тръгвал от княжеството, един страж го спира с молба да напише нещо за учението, което следвал. Лао Дзъ бил станал известен със своите идеи за естествен начин на живот.

            Според легендата имало среща между него и друг велик негов съвременник– Конфуций. След срещата, Конфуций споделил със своите ученици, че Лао Дзъ е страшен и загадъчен като дракон. „Дао Дъ Дзин”, произведение от 81 стиха, което написва Лао Дзъ, е първият писмен документ за даоизма. Това става около 500 г. пр. н.е. В него Лао Дзъ излага идеите си за мъдреца, който следва Пътя, но без за това да се полагат някакви целенасочени усилия или амбиция. Мъдрецът, според  Лао Дзъ следва естествените закони на вселената и е в хармония с нея.

Лао Дзъ се отправя напуска княжество Джоу и поема на запад

            В следващите епохи даоизмът приема много форми и се изменя според мирогледа на своите последователи. Ще видим магически и гадателски даоизъм, чиито последователи запазват в най-голяма степен практиките на шаманите. Ще открием шаманите на служба при императори и благородници, в търсене на „еликсира на безсмъртието”. Досегът с будизма ще доведе до поява на религиозен даоизъм с цел просветление.

            Даоските отшелници дават началото на стилове в бойните изкуства, развиват китайската медицина, те са естествоизпитатели, алхимици, астрономи. От тези епохи остават имената на Гъ Хун, който написва книга, където за пръв път са описани търсенията и всекидневието на даоските отшелници. Чън Сан Фен е родоначалник на Тай Чи Чуан, най-популярното в световен мащаб бойно изкуство, което има терапевтичен и медитативен аспект. И още много други.

 

Безсмъртните даоси

            Като цяло даоските общества са скрити и езотерични през по-голяма част от историята си. Знанието се преподава от учител на ученик, а всички писмени източници са твърде метафорични, за да бъдат забрани от случаен читател без нужните разяснения. Социално-икономическите промени в началото и средата на 20-ти век, водят до отваряне на знанието за широката публика. Даоски учители пристигат на Запад и по-специално в Съединените щатите, където в края на седемдесетте години, намират първите свои ученици.

Системата на Универсалното Лечебно Тао

            Майстор Мантак Чия е един от тези даоски учители, които пристигат в Америка и донасят дълго пазените в тайна даоски практики на западните си ученици. Това сътрудничество води до появата на първите книги, написани на ясен и разбираем език, подкрепени с изследвания от западната медицина.

Мантак Чиа се подлага на изследвания, които показват, че мозъкът му излъчва вълни, сходни тези на дълбоко заспал човек, докато е в будно състояние и практикува даоските методи.

            Практиките и понятията са детайлно разяснени, описани и придружени с множество илюстрации. Звучащите сложно и неразбираемо древни трактати са разяснени напълно. В този процес се появяват множество презентационни материали и обучителни филми. В крайна сметка се сформира една система от практики, които биват подредени по начин, по който да следва логически и да се допълват една друга. Създадена е система за обучение, която има 3 основни раздела.

            Първият включва основни практики, с които да подобрим своето здраве и да укрепим тялото си, да балансираме своите емоции. В този раздел влизат и даоските сексуални методи, за които ще разкажа по-долу. Вторият голям раздел е този, в който човек може да помогне на другите – това са различни терапевтични практики и масажи. Третият голям раздел включва напреднали практики, които служат за духовно развитие. Всички практики са подредени в последователност, която способства плавното и последователното навлизане на начинаещия.

            Огромно предимство е, че в изграждането на системата са взели участие много от западните ученици на Майстор Чия, които внасят рационално и логическо мислене и я правят подходяща за всеки съвременен човек. Това не става за сметка на принципите на даоската традиция. Даоските практики се развиват и променят според изискванията на епохата, като запазват своята приемственост и принципи, около които са изградени.

            В момента Майстор Чия живее в Тайланд, където е седалището на Универсалното лечебно Тао – центърът за обучение „Тао Гардън”. Думата „майстор” се използва в даоските учения за всеки, който е завършил обучение си при своя учител и на свой ред има право да преподава цялата система от практики и може да я развива и добавя от себе си. Майстор Чия получава това право от своя учител Майстор И Енг. В системата има и инструктори, които покриват различни нива, отразяващи до къде са стигнали в усвояването й. Изучаването на практиките напомня съвременните форми на обучение и всяка степен се защитава с изпит и тестване на уменията на кандидат-инструктора.

Основни принципи

            Много е трудно да се пише за същността на Дао. Дао не е Бог, не е светец или идол, на който може да се придаде форма или да отправяме молби. Можем да кажем, че с тази дума, която означава и „Път”, назоваваме онази сила, която стои зад всичко съществуващо. Дао не е религия и не влиза в никакви рамки, затова да се философства по темата е излишно. Даоските практики, от своя страна, са съвсем конкретни. Те са свързани с укрепване на тялото, балансиране на ума, емоциите и развиване на пълния потенциал на всеки човек.

            Всички практики почиват на разбирането, че на Земята всичко съществува по двойки: топло и студено, светло и тъмно, бързо и бавно, слънце и луна, мъжко и женско, влажно и сухо и т.н. Това разделение е отражение на две сили, два принципа, с които може да се обясни всичко извън и вътре в нас. Това са силите Ин и Ян:

Уравновесяването на тези две сили води до поява на хармония и баланс. Как това се случва на практика, ще илюстрирам в описанията на практиките по-долу.

            Любопитно е да се знае, че даосите нямат дума за теория и теоретично знание, което трябва да се научи, преди да се практикува. Всяко познание, според тях, трябва да идва от непосредствения ни опит. Да знаеш, значи да можеш. Личният опит, казват те, е по-важен от наставника и наставленията или казано по друг начин:”Десет грама практика са повече от тонове теория". Нека ви опиша някои от началните практики, които смятам, че ще са ви от полза.

Дао Ин

            Дао Ин е древна и самобитна система от упражнения, които целят не само подобряване на физическото състояние и съхранение на здравето на практикуващите ги, а също и балансиране и развитие на вътрешните качества. Дао Ин в превод означава „насочване на жизнената енергия”. На физическо ниво, упражненията разтягат сухожилията, заздравяват мускулите, раздвижват и отварят ставите и прешлените на гръбнака. На едно следващо ниво, те спомагат за балансиране на емоциите, които даосите свързват с най-важните вътрешни органи. Разтягането и усукването на тялото, спомага за възстановяване на вътрешната температура, при която максимално добре функционират вътрешните органи.

            Горната част на тялото ни е по-топла, а долната по-студена, затова трябва да охладим горната и да затоплим долната. Самите органи и мускули са обвити от ципи, наречени фасции (съединителна тъкан). Основна функция на фасциите е да поддържа подходяща топлина за всеки един орган. Когато сме подложени на стрес, тялото се стяга, фасциите се втвърдяват и започват да задържат прекомерна топлина в тялото. Стягането е причина за главоболието, прегряването на сърцето може да доведе до инфаркт и така за всеки от органите.

            Тук ще ви покажа две много прости подготвителни упражнения, които могат да ви служат сутрин като средство за събуждане и можете да добавите към естественото сутрешното протягане. Също могат да се ползват и в почивките на работа, за раздвижване и предотвратяване на застояването на кръвта и лимфата. Те са наистина съвсем лесни за усвояване и практикуване и не изискват специално време и място за практикуване.

            Първото упражнение е „Удряне на петите в земята за предотвратяване на 100 болести”. Вдигнете се леко на пръсти и се отпуснете по-рязко на земята. Това ще създаде една лека вътрешна вибрация, която служи като масаж на вътрешните органи. Като вариант, можете да използвате леко подскачане. Повторете поне 2-3 минути, за да има ефект.

            Второто упражнение се нарича „Разхлабване на ставите”. То се изпълнява като отпуснете един от крайниците си и го разтърсите внимателно, все едно искате да изтръскате нещо от него. Последователно можете да включите и още два крайника и цялото тяло. Единият крак трябва да остане на земята, той се вдига само от напреднали даоси. Шегувам се. Сутрин ви препоръчвам да загреете и бъбреците, като ги разтриете с длани, докато се затоплят силно. Това активира надбъбречните жлези и служи като чудесен заместител на сутрешното кафе. Като допълнение, за тези, които не практикуват Дао Ин, разгрейте ставите с бавни кръгови движения, също гръбнака и врата, но внимателно.

Лимфен дренаж – извеждане на токсините от тялото

Изпълнението на първите две упражнения служи като лимфен дренаж и спомага изчистването на тялото.

 

Вътрешната усмивка и Шесте лечебни звука

            Даосите са установили, че в следствие на силни отрицателни емоции, които ние наричаме с популярно наименование „стрес”, тялото се стяга и това води до прегряване на вътрешните органи. От своя страна, повишената температура води до засилването на силните отрицателни емоции и тяхното повтаряне. Така се формира един затворен кръг. Други фактори, които засилват отрицателните емоции, са неправилната стойка на тялото, при която някои от органите са притиснати и нездравословното хранене.

            Даосите са открили също, че всяка емоция е свързана с  точно определен орган в нашето тяло. От опит знаем, че силните емоции могат да предизвикат инфаркт или язва. Във всяка една култура сърцето е свързано с омразата („мразя те от все сърце”), но също е свързано и с любовта („обичам те от все сърце”),. Когото и да попитате, всеки ще посочи сърцето като център на любовта, а не бъбрека си, примерно. Далакът (оттам стомах и панкреас) е свързан с тревогата, която предизвиква язва, а положителната емоция е честност.

            Белите дробове са свързани с тъгата (когато човек е тъжен, той въздиша; дълбоката тъга може да доведе до загуба на желание за живот), а положителното чувство е смелостта. В бойните изкуства отдавна знаят това и затова бойците биват обучавани да дишат правилно, за да са смели като тигри. Когато бъбреците не функционират правилно, те предизвикват страх (адреналин от надбъбречните жлези), а когато са балансирани, те са извор на нежност. Черният дроб е седалището на гнева (алкохолът притъпява гнева, но на висока цена), и поражда доброта, когато е балансиран.

Сърце: омраза <-> любов

Далак: тревога  <-> честност

Бял дроб: тъга <-> смелост

Бъбреци: страх  <-> нежност

Черен дроб: гняв <-> доброта

            „Вътрешната усмивка” използва силата на усмивката, като я усилва и насочва навътре в нас, за да трансформираме отрицателните емоции в положителни. Забелязали ли сте, че когато се усмихнете на някого, то можете да го накарате и той да се усмихне? И на нас ни става по-добре, когато някой ни се усмихне.

            Ето един много лесен начин за практикуване на Вътрешната усмивка: усмихнете се все едно се усмихвате на любим човек. Вдишайте и насочете усещането от усмивката навътре, като оставите светлината и топлината на усмивката да отпуснат последователно мускулите на лицето ви, цялата глава, врата, раменете и така бавно спускате надолу по тялото. Ако загубите усещането, може отново да се усмихнете с уста и очи и да продължите от там, докъдето сте стигнали. Добре е да навлезете в дълбочина в тялото, защото стресът, който е най-надълбоко в нас е този, който най-трудно се осъзнава и премахва. Той може да ни действа дълго след като сме го получили и забравили за него.

            Събития, които са оставили у нас дълбока следа в нашето детство, примерно, и са предизвикали силни отрицателни емоции, потъват надълбоко и оказват влияние върху нас през целия ни живот, без дори да си спомняме за конкретното събитие. Много е важно тази отрицателна енергия не само да се осъзнае, но и да се трансформира в положителна. По този начин преобразуваме енергията на травмата и тя не може да ни влияе повече.

            На всекидневно ниво вътрешната усмивка е чудесен начин да започнем деня си и да го завършим с нея. Ако я изпълняваме сутрин, ще бъдем в добро настроение през деня. Ако я изпълняваме вечер, ще трансформираме отрицателните емоции от деня и ще имаме хубав и спокоен сън. Така отработени, емоциите не се задържат в нас и не ни вредят, а имаме на разположение и допълнителна енергия, която получаваме от „рециклирането” на отрицателните емоции.

            Шестте лечебни звука допълват Вътрешната усмивка. Те служат за извеждане на топлината и токсините от тялото. Даосите смятат, че голяма част от непотребните и отпадъчни вещества, които, вместо да бъдат изхвърлени, остават в нас заради силните отрицателни емоции. Причината отново е стягането на тялото при стрес. Освен това, всеки звук е вибрация и даосите са открили, че тази вибрация повлиява добре на съответния вътрешен орган.

Звук на белия дроб: ССССССССССССС

Звук на бъбреците: ЧУУУУУУУУУУУУ

Звук на черния дроб: ШШШШШШШ

Звук на сърцето: ХАААААААААА

Звук на далака: ХУУУУУУУУ (гърлено)

            Първоначално звуците се изпълняват силно и звучно и постепенно се преминава само към вибрация и вътрешен звук. По този начин могат да се изпълняват по всяко време и на всяко място. Има много начини за изпълнение на звуците, както и пози, които способстват изчистването на тялото. Заради краткия формат на статията, не мога да опиша всичко детайлно. Но дори и изпълнявани без специални пози, звуците вършат своята работа и помагат.

            Към началните практики спада и практики за самомасаж, които имат същите цели, както и вече посочените практики: активиране на жизнената енергия, премахване на умората и изчистване на тялото. Изчистването на тялото, не само на физическо, но и на емоционално и мисловно ниво е много важно, защото даоските практики увеличават количеството и качеството на жизнената енергия, с която разполагаме. Ако не се изчистим на всяко от споменатите нива, тогава енергията ще усили всяка една задържана в нас отрицателна емоция. Началните практики са толкова важни, че независимо колко напредне човек в различните практики, то винаги се връщаме към тях.

            Даоските сексуални практики са познати още като сексуална алхимия или сексуално Гун Фу (умение). Даосите използват всички естествени процеси, на нашето тяло и нашата психика – видяхме как усилват и насочват усмивката и как използват способността ни да издаваме звуци. Подобно на това, те са изнамерили начин, по който да подобрят сексуалния акт на всяко едно ниво на изживяване. Според даосите, сексуалната енергия е творческа енергия, защото има силата да създава живот. Тази енергия се използва само няколко пъти в нашия живот според нейното конкретно предназначение. Във всички останали стотици, дори хиляди пъти, в които правим любов, тази енергия се използва за доставяне на удоволствие на двамата партньори.

            За разлика от другите бозайници, ние хората можем да изживеем различни нива на сексуалния акт и всичко свързано с него:

  • Физическо (удоволствие)- на ниво на сексуалните органи
  • Емоционално (любов) –, на ниво на сърцето
  • Духовно (романтика) - на ниво на ума

            За жалост, в съвременните общества се стига само до ниво на обяснение как да се предпазваме от болести и нежелана бременност, с което се изчерпва сексуалното възпитание. В най-добрия случай се стига до изучаване на различни практики, които да увеличат удоволствието от секса. Това е повече, отколкото да не се прави нищо, но не е достатъчно. Виждаме, че според даосите има цели две нива, на които нищо не се прави. А дори и на физическо ниво, нещата далеч не са задоволителни. Като цяло сексуалността е изпълнена с повече фрустрация, незадоволеност, напрежение, срам, отколкото с хубавите неща, които свързваме с нея – удовлетвореност, удоволствие и любов.

            Даосите смятат, че на физическото ниво сексуалната енергия отговаря за здравето на цялото ни тяло. Понеже тази енергия има свойството да създава нов живот, логично е да приемем, че в сперматозоидите и в яйцеклетките природата влага най-добрата есенция от нас. И този най-добра есенция означава енергия от всеки един орган и система в нашето тяло. Както всички знаем, използваме този „селектиран” генетичен материал само няколко пъти в живота ни. През останалото време го пропиляваме. Това важи с по-голяма сила за мъжете, тъй като при жените има месечен цикъл и те губят от своята сексуална енергия само веднъж месечно. Освен това месечният цикъл при жените има и пречистващ характер.

            Какво представляват сексуалните практики за жените на това ниво? Балансиране на женските хормони и цикъла, който се регулира и с практиката намалява до 1-2 дни. На следващо ниво, жената се научава как да изпитва мулти-оргазъм, който да не е заключен само в зоната на половите органи и е с по-висок интензитет. Включена е и практиката на нефритено яйце, която поддържа в отлично здраве жлезите и мускулите, отговорни за правилното функциониране на женската полова система.  Практиката е чудесна превенция срещу образуване на различни туморни образования и заболявания, които възникват, като следствие от застоя на кръвта в областта на малкия таз. Упражненията с яйцето, заедно с масажа на гърдите предпазват жените и от рак на гърдата, поради което практиката се препоръчва за жени от всяка възраст.

            За мъжете практиката е по-различна, тъй като при полов акт те еякулират. Даосите са открили, че оргазмът и еякулацията не са свързани, а са два отделни процеса, които се случват по едно и също време. На това ниво мъжете се научават как да избегнат еякулацията и с това да увеличат продължителността и удоволствието, като го разширят от половата зона в цялото тяло.

            Практиките не са сложни, но поради краткия обем е невъзможно да бъдат описани в детайли и по начин, по който да бъдат от полза. Освен това, те изискват предварителни умения в споменатите по-горе начални практики, защото половата енергия има свойството да засилва емоциите, а както вече споменах, преди да сме се балансирали в някаква минимална степен, има опасност да засилим отрицателните емоции.

            На емоционално ниво, това е онова привличане , което влюбените усещат. Привличането между двама души много прилича на привличането, което съществува между два магнита. За жалост, с времето, грижите на общия живот и намаляването на половата енергия, намаляват привличането между партньорите. Даосите правят много прецизна разлика между това да си силно и емоционално влюбен и това високо ниво на привличане. Както вече разбрахте, те избягват крайностите в емоционално отношение.

            Но са убедени, че ако сексуалната енергия и на двамата партньори е на високо ниво, то между тях може да се запази силата на тяхното привличане, защото ще е силно тяхното лично магнитно поле. Доасите са убедени, че не е нужно да се прави нищо друго, освен да поддържаме мислите, емоциите и сексуалната си енергия балансирани, за да е налично това привличане. Понеже това знание не е било достъпно за мнозинството от хората, то всички ние прибягваме до убеждаване, сърдене, ревност и цялата палитра от познати ни емоции в личните ни взаимоотношения.

            Фокусът при сексуалните практики е първо в личното развитие, а не е изнесен в претенции към другия човек. За този тип взаимоотношения подпомагат практики с отварянето на сърдечния център, които са свързани с развиването на безусловна любов. Тези практики са част от медитацията на „Малкия небесен кръг”, още една от началните и основни даоски практики.

            На духовно ниво, това на романтичната любов, се развива умението да се преобразува половата енергия в чиста творческа енергия, която да се използва  като вдъхновение във всекидневието ни. Даосите смятат, че това, което хората на изкуството изживяват и описват като „муза” или „вдъхновение”, не е нищо друго, освен спонтанно издигната нагоре сексуална енергия. Част от големите творци са имали муза от плът и кръв, други са ползвали различни упойващи вещества. Преобразуването на сексуалната енергия в чиста творческа енергия става автоматично в телата ни, стига да съумеем да я изкачим нагоре по каналите, по които тече жизнената енергия в нас. Забележете, че говорим за изкачване на енергия, а не за сексуални флуиди.

            Звучи сложно, но на практика всичко става естествено, стига веднъж да се усвоят различните практики. За повече информация бих ви препоръчал книгите на Мантак Чия за култивиране на половата енергия, които могат да бъдат открити на книжния пазар или в интернет, в електронен вариант.

Енергията на сухожилията - жизнената енергия Чи

            Вместо заключение искам да споделя личния си опит с даоските практики. Занимавам се по-сериозно с тях от три години. Системата е създадена така, че да отговаря на съвременния ни начин на живот. Видяхте, че даосите използват естествени физиологични процеси за основа на всичките си практики. Така или иначе се протягам сутрин, защо да не разширя това с една вътрешна усмивка и малко допълнително разтягане и огъване на тялото. Отнема ми не повече от 15-20 минути. 

            По същия начин използвам „Лечебните звуци”, когато изпитам нужда от тях. Мога да ги изпълнявам навсякъде и според случая – ако съм сред хора, безвучно, така че никой да не разбере, ако съм сам, изкарвам колко се може повече отрицателни емоции. Гледам да се поддържам разтегнат и в добра форма и за целта ползвам Дао Ин упражненията. Даоските практики са чудесно допълнение към всеки спорт, ако човек реши, че иска нещо по-динамично.

            Искам ясно да подчертая, че практиките не са панацея. Те правят това, за което са създадени и могат да подобрят живота ни, като променят нас самите. Не можем да контролираме или променим събитията и хората около нас, но можем да променим начина по който възприемаме случващото се и това как то ни влияе.

            Аз съм силно емоционален и чрез практиките открих, че затварям в себе си много неща. Опитвам се да променя нещата, които не ми харесват или смятам, че ми вредят, но става бавно, защото те са в мен от години. Даоските практики са начин на живот. Те не се изпълняват еднократно и след това да действат цял живот. Иска ми се, но не е реално, защото ние не спираме да създаваме емоции и да ни се случват всякакви неприятни за нас неща. Това, което ми харесва, лично мен е, че те работят.

            Системата на Универсалното Лечебно Тао ме привлече поради няколко причини. Първата е, че се развива и се опитва да включва всичко, което може да е полезно за практикуващите я, за да я разберат по-добре: достижения на медицината, научни изследвания. На второ място е това, че в системата има уважение към хората, от които получаваме знания, без да има култ към някой гуру. На трето място, всичко зависи от практикуващия – никой не ме подтиква, следи или пък ограничава. Това е така, защото се ползва даоския принцип за споделянето на знание. Ако в една група всеки сподели трудностите, които среща и на тях се намери решение, тогава това решение може да се ползва от всички, които имат сходни трудности. Ние сме социални същества и лесно учим в група. Дисциплината остава за самостоятелните ни ежедневни занимания.

            В заключение ще кажа, че хората, които практикуват са като всички останали, нито по-добри, нито по-лоши. Няма идеална система, както няма и идеални хора. Казвам това, защото не искам да създавам нереални и идеалистични очаквания у читателите. Но има приятелско отношение и дух на споделяне. От там нататък всичко зависи от личните интереси, възможности и желание за себеопознаване.

 

*Тао е английското произношение на Дао

Категории:
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus