Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

„До месец юни ще е ад“

21 Октомври 2013 / 19:10:26  GRReporter
14078 прочитания

Година и половина след двукратните избори през 2012 и след като страната си пое глътка въздух благодарение на осигурения първичен излишък в бюджета, гръцката икономика отново навлиза в особено критичен период.

От надзорната тройка искат да бъдат продължени съкращенията в публичния сектор, да бъдат либерализирани търговските отношения, да бъдат отворени всички професии (инженери, екскурзоводи, медицински работници и т.н.) и да се определят мерките, които правителството ще приеме за 2014 и 2015.

«До юни ще бъде ад. Ще бъдат поставени на масата и ще бъдат решени всички въпроси с нашите кредитори», отбелязва финансовият министър Янис Стурнарас. Следователно връщането на представителите на тройката и продължаването на преговорите, с цел да бъде запълнена дупката в бюджета за периода 2014-2015 и да бъде преразгледан въпросът с държавния дълг, са неизбежни.

Преди да се върнат в Атина обаче представителите на кредиторите вече са изпратили „сметката“, получена след проверката през септември. И от нея се вижда, че ситуацията е трудна, а намеренията им са направо жестоки.

Вестник „Вима“ публикува списък от 35 точки, съдържащ всички данни и мерки, които представителите на тройката искат от петима гръцки министри – на финансите Янис Стурнарас, на труда и социалното осигуряване Янис Вруцис, на развитието и конкурентоспособността Костис Хадзидакис, на  административната реформа Кириакос Мицотакис, и на здравеопазването Адонис Георгиадис, за да преценят:

- Доколко първичният излишък от 340 милиона евро е реалистичен и как може да бъде увеличен до 2,8 милиарда евро през 2014.

- С какви мерки (освен съкращенията в публичния сектор) ще бъде запълнена дупката в бюджета до 2015.

- Как ще бъдат преодолени «сивите зони» във фондовете и бюджетите на здравеопазването, които се смятат за новата голяма заплаха на бъдещето.

Пред вестник „Вима“ финансовият министър Стурнарас заяви, че за да бъде запълнена дупката в бюджета «няма да бъдат въвеждани нови мерки, а ще се изпълняват само вече заложените». А те се отнасят предимно до съкращаване на разходи. Стурнарас обяснява, че от една страна тройката е определила дупката в бюджета за 2014 на 2,5 милиарда евро, но според изчисленията на министерството мерките, които ще бъдат поискани не надхвърлят 1 милиарда евро. При всички случаи бюджет 2014 ще се базира на следното:

- увеличаване на приходите от данък общ доход с 820 милиона евро заради премахването на данъчните облекчения,

- увеличаване на приходите от акцизи върху тютюневите изделия и алкохолните напитки – т.нар. «данък на греха» - така че ще бъдат осигурени допълнителни 190 милиона евро, които ще бъдат предоставени на Националната организация за предоставяне на здравни услуги.

- очакваните приходи от данъка, който ще бъдат призовани да платят 50 000 заети лица, спечелили пари в чужбина, които се проверяват от Службата за борба с икономическите престъпления.

2015 ще бъде още по-трудна година. Гърция ще трябва да удвои първичния излишък  (от 2,8 милиарда евро през 2014 на 5,6 милиарда евро).

Както може да се установи от списъка, правителството (чрез министъра на административната реформа) вече представи пред тройката пет категории учреждения, които ще бъдат затворени.

По отношение на структурните реформи обаче, а именно либерализиране на пазари и професии, ограничаване на бюрокрацията и намаляване на цените, министерството на развитието е значително изостанало.

На „мушката“ на тройката е и здравният министър, който не само че не е намалил цените на генеричните лекарства, но дори не е изготвил списъка с лекарства, които ще се продават без рецепта в супер маркетите.

Какво по-конкретно искат кредиторите от гръцките министри

От министъра на финансите Янис Стурнарас

1. Списък с евентуалните мерки, извън свързаните с административната реформа, за да бъде запълнена дупката в бюджета през 2014-2015.

2. Информация за ефекта на данъчните мерки и преструктурирането на механизма за контрол.

3. Проект за средносрочната програма 2014-2017.

4. Изчерпателни данни за реформата в областта на данък общ доход.

5. Изчерпателни данни за връщането на данъка, което все още не е извършено, и задълженията на държавата към частни лица.

6. Проектозакон за единния данък върху недвижимите имоти.

7. Данни за събираемостта на данъка върху недвижимите имоти.

8. Прехвърляне на всички данъчни и митнически въпроси от Службата за борба с икономическите престъпления към институцията главен секретар по приходите.

9. Попълване и публикуване на списъка с длъжници, които имат дългове към държавата над 50 000 евро.

10. Предложения за съживяване на приватизационната програма.

11. Управление на недвижимото имущество и проучване на влиянието на приходите от наеми, продажби, секюритизации, върху намаляването на дълга.

От министъра на труда и социалното осигуряване Янис Вруцис

12. Обща оценка за събираемостта на осигурителните вноски и задълженията към осигурителните фондове.

13. План за обединяване на вноските във всички фондове и намаляване на работодателските вноски с 3,9 пункта без да се създава допълнителна дупка в бюджета.

14. Контрол върху реформата на системата за събиране на задължения във фондовете за социално осигуряване.

15. Изчерпателни данни за размера на пенсиите, които трябва да бъдат платени.

16. Основен сценарий за плащанията на пенсиите, изготвен въз основа на изоставането през последните четири години и прогнозите за периода до 2017.

17. Подробни данни за броя на пенсионерите, намаляването на пенсиите, и допълнителните суми, получени от фондовете благодарение на увеличаването на пенсионната възраст.

18. Планове за разширяване на професионалното обучение и на програмите за квалификация на безработни.

19. Предложения за преодоляване на безработицата.

От министъра на развитието и конкурентоспособността Костис Хадзидакис

20. Премахване на ограниченията при архитектите, геолозите, електротехниците и топографите, както и премахване на минималните възнаграждения.

21. Не бяха сметнати за задоволителни отговорите на министър Хадзидакис по отношение на лицензираните оценители и продавачите на пестициди и торове.

22. Предложения за отваряне на професии в областта на министерството на здравеопазването (напр. физиотерапевти, логопеди и др.) и културата (напр. екскурзоводи).

23. Предложение за подобряване на бизнес средата и отчет за мерките, насочени към намаляване на бюрокрацията.

24. Затворени професии. Иска се спазване на договореното в меморандума и проучване-оценка до декември.

25. Сравнително изследване за ограниченията по отношение на професиите, съществуващи в Европейския съюз.

26. Либерализиране на пазара на природен газ.

27. Проект на регламент за създаване на т.нар. «малка Национална електрическа компания» - Независим оператор за пренос на електрическа енергия.

28. Ново предложение за либерализацията на търговските отношения. Установено е пълно несъгласие между гръцката страна и кредиторите.

29. Определяне на предназначението на земята в цяла Гърция с Президентски указ.

От министъра на административната реформа Кириакос Мицотакис

30. Списък с учрежденията, които трябва да бъдат закрити или преструктурирани, за да бъде постигната целта за 12 000 съкратени в публичния сектор.

На последната среща с представителите на кредиторите министър Мицотакис представи списък с пет категории учреждения.

31. План за действие във връзка с управлението на човешките ресурси в държавния сектор, и назначаването на ръководители за двегодишен период от време.

От министъра на здравеопазването Адонис Георгиадис

32. Списък с лекарства, които ще се продават в супер маркетите без рецепта.

33. Сценарии за намаляване цените на лекарствата (генеричните и висококонкурентните) с до 50%.

34. Решение за намаляване участието на държавата и увеличаване участието на осигурените лица по отношение на лекарствата.

35. Прогнози за броя на персонала в националната здравна система и разходите за възнаграждения до 2015.

 

 

Категории: надзорна тройка министри изисквания мемморандум съкращения
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus