Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Домовете – част 3

14 Август 2010 / 10:08:56  GRReporter
8041 прочитания

Автор: Гали

 Дотук ви запознах с основните значения на домовете. В тази статия ще представя вродената природа, типа енергия, която носят различните домове. И тази енергия всъщност е основата за различните основни характеристики.

 Ще използвам една концепция, която се е запазила в индийска астрология, а в западна очевидно е била избутана някъде и днес вече напълно забравена. Тази концепция накратко се нарича „Четирите основни стремежа в човешкия живот”.

Желанието е основен принцип и е основополагащо за човешкия живот. Всички човешки действия – фини и елегантни до груби и вулгарни, егоистични или алтруистични, са мотивирани от някакво желание, някакъв стремеж. Действията, следващи желанията, са разделят в четири категории или това са четирите стремежа на човека:

  • Домове 1-5-9 – домовете на дхарма. Дхарма е санскритски термин, който в превод означава „онова, за което си призван”. Всяко живо същество на земята има своето място в пъзела, осигуряващ хармония във вселената. Дхарма на Слънцето е да свети и да дарява с топлина, светлина и живот. Дхарма на реката е да тече и да напоява. Дхарма е част от живота, която не може да бъде игнорирана, нито пък коригирана.
  • Домове 2-6-10 – домовете на арта. Арта в превод означава „богатство, ресурс, постижение” - онова, което е необходимо за да се поддържа живота.
  • Домове 3-7-11 – домовете на кама. Кама в превод означава „желание; да постигнеш онова, към което се стремиш”.
  • Домове 4-8-12 – домовете на мокша. Мокша в превод означава „освобождаване; свобода от робията; край”

Да погледнем следната картинка, която отразява дневният път на Слънцето:

 При изгрева на Слънцето, има символично „раждане”. Роден е нов живот.  10ти дом е пикът на този живот, максимума. 7ми дом е залезът, след който животът започва бавно да си отива. 4ти дом е краят. След него започва подготовката за новото раждане.

Веднага след изгрева си Слънцето започва своя преход през 12ти дом. От астрономическа гледна точка Слънцето е изключително впечатляваща гледка точно по време на изгрева, защото има драматичен контраст между тъмнината на нощта, която вече е отминала и настъпващата светлина на деня. Един-два часа след изгрева обаче, тази впечатляваща гледка вече я няма, контрастът е изчезнал – Слънцето вече не е толкова внушително като гледка, нито пък светлината и излъчената енергия са силни.

В тази връзка 12ти дом е доста интересен, тъй като е „скрит” дом, свързан е с отделяне, загуби, бягство. Но е в участъка, който се води публичен, Слънцето вече е видимо.

Личното ми мнение е, че при застъпване на този дом, човекът губи преди всичко себе си, его-усещането си за сметка на света наоколо. Губи личното си пространство, своята интровертност, своята субективност, своята независимост, които са дефинирани от долната половина, където Слънцето е невидимо между залеза и изгрева си. Не е случайно, че много често се срещат политици и обществени личности със силно застъпен 12ти дом. Просто светът не вижда тях самите, а някакъв образ, те нямат добре структурирано лично пространство, всеки може да нахлуе в него. И често страдат заради това.

Същото се случва и с 8ми дом, който пак е в публичната част на хороскопа.

 Има различни разделяния по категории на домовете. Ще изпиша някои :

 Кардиналните домове

1ви/7ми – Asc/Dsc

4ти/10ти – IC/MC

 Това е основополагащият кръст в хороскопа, неговата основа. Тези домове са като стълбове. И когато са силно и добре поставени, то целият хороскоп е поставен върху здрава основа. Планетите в тези домове са силни, защото са в доминиращите области, които дефинират повратните точки в хода на Слънцето – изгрев, дневна кулминация, залез, най-ниска точка. Всяка добротворна планета в тези домове е сигнал за обща защита – здраве, прогрес в живота, позитивен характер. Злотворните планети в „основите” са знак за катаклизми в живота, различни негативни черти в характера, които водят до конфликти. Но това съвсем не означава, че е нещо лошо. По смисъла на природната хармония, всяко нещо има своя смисъл и полезност.

 Тригоналните домове

1ви, 5ти и 9ти - са свързани с несъзнателните, инстинктивни действия, върху които човек не се замисля. Художникът не мисли как да движи четката върху платното, той го прави инстинктивно и е концентриран върху картината в съзнанието си. Кардиналните са свързани със съзнателните действия, с инициативата. Когато има съгласие между съзнателни и несъзнателни действия, това води до максимално ползотворни резултати. Тригоналните домове осигуряват късмета, щастливите „случайности”, благата в живота, онова, което носи най-голяма полза за човека.

 Фиксираните домове, там където нещата се запазват и стабилизират

2ри, 5ти, 8ми и 11ти

Тези домове придават трайност, устойчивост и сигурност.

 Падащи домове

3ти, 6ти, 9ти и 12ти

Тези домове осигуряват свръзките – те сочат прехода, при тях има движение и отдръпване от онова, което вече се е случило. Когато нещо бъде постигнато, човекът трябва да продължи към друго, не може да остане в застой.

 „Страдащи” домове

6ти, 8ми и 12ти

Тези домове са преходни, те показват необходимостта от някаква промяна. Те са около 1ви и 7 домове, т.е. изгрева и залеза на Слънцето. Те налагат промяна обикновено чрез някаква трудност. Защо домовете около 4ти и 10ти не носят такова значение? Защото промените във видимостта (и оттук силата) на Слънцето не са толкова крайни.

 В първата част за домовете, споменах, че има и вторични значения за всеки дом. Как се извеждат те?

Всеки дом в хороскопа може да се постави на асцендент. Например когато разглеждаме материалната обезпеченост, то 2ри дом се поставя на асцендент и се счита за 1ви. От тази позиция 1ви дом на хороскопа се пада 12ти за 2ри дом. Значението на 12ти дом е загуба, отделяне, освобождаване. Което означава, че ресурса на 2ри дом се губи и насочва преди всичко за поддържане на живота на човека (1ви дом). И ако управителят на 2ри дом от хороскопа се намира в 1ви дом, това на прост език означава, че разходите и загубата на ресурс ще бъдат преди всичко за лични нужди, за поддържане на специална физическа форма, специално поведение, среда и др. Тялото, поведението, визията, начинът, по който човекът се появява пред света, са считани за особена ценност и ресурс.

 12ти дом от хороскопа обаче се пада 11ти дом за 2ри. Значението на 11ти дом е придобивка, печалба, успех (в кой да е смисъл). Стандартно 12ти дом е дом на загубите, отделянето и вероятно ще има някаква загуба. Но по отношение на 2ри дом, това е 11ти. Следователно управителят на 2ри дом, намиращ се в 12ти, по-скоро ще е позитивен знак за  човека – той ще успява да постигне желаното, да постигне успех и различни придобивки (материални и нематериални) които да прибави към ресурса си.

 По сходен път 8ми дом, броен от кой да е дом, дефинира колко ще живеят нещата, символизирани от него. Например по 7ми дом е бракът. Ако изброим 8 дома, ще стигнем до 2ри дом в хороскопа. Така по 2ри дом, планетите в него и тези, които го аспектират, можем да направим заключения за това колко ще „живее” бракът на човека, каква жизненост притежава.

 Сега ще дам отговор по примера, който дадох :

 Слънцето като управител на знак Лъв, управлява и 12ти дом на хороскопа. Позиционирано е в 11ти дом. Какво означава това?

 Всяка планета има склонност да се концентрира и фокусира върху целите на дома, който обитава, влачейки след себе си целия си арсенал, за който отговаря, т.е. домовете, които управлява, както и нещата, на които е естествен сигнификатор*.

 *естествен сигнификатор – всяка планета сама по себе си, без значение къде попада в хороскопа, управлява определени неща от живота; например Луната е естествен сигнификатор на майката и това няма нищо общо с това, в кой дом стои Луната или пък кой дом управлява. Естествената сигнификация също е част от задачите на дадена планета.

 Слънцето е центъра на слънчевата система, така както духа е центъра на нашия микрокосмос, нашата лична вселена. Затова домът в който е Слънцето, е мястото, около което се върти цялата ни креативна енергия, целта на съществуването ни.

В тази връзка от една страна позицията на Слънцето в 11ти дом ще дефинира, че най-важното в живота ще бъдат целите, постиженията, желанията, различните начини за печалба и успех, участието в различни социални групи. Макар голяма част от астрологичните текстовете да свързват Слънцето в 11ти дом с хуманността, човечността, да цениш най-високо хората и да ги поставяш над всичко, то тази хуманност има за корен най-вече задоволяването на собствените желания и цели. 11ти дом е пикът на личните желания у човека, най-големите изкушения. Понякога те са изключително егоцентрични и стремежът към успех е с цената на всичко – няма непозволени средства.

 „Задачите” на Слънцето в нашия пример са свързани с 12ти дом. Те са свързани с определен вид „освобождаване” от различни неща. Всяка планета в 11ти дом обаче е със склонност към изобилие, осъществяване на различни цели и желания, при това чрез видими постижения. Тук Слънцето се фокусира към внасяне на изобилие и придобивки, свързани с всичко, което символизира 12ти дом. Например придобивки от различните пороци и забавления на хората, за да избягат от реалността, придобивки от различните институции, които са посочени, ползи от далечни страни, дълготрайни инвестиции, благотворителни каузи.

 Защо споменавам повече полза, отколкото изобилие на „загуби”? Все пак и тази опция присъства – животът на човека да е изпъстрен с изобилие и придобивки на  загуби и разходи от най-различно естество. Вероятно ще има и такива, да.

Но! Тук има една тънкост, за която писах по-горе. Когато се разглежда управителят на даден дом, е добре да се отчита в кой съответен дом стои. В случая 11ти дом е 12ти от 12ти. На прост език това звучи така: „загуба на загубите; край на загубите”. Планетите, които стоят в 6ти, 8ми и 12ти домове от кой да е дом, са неблагоприятни за делата му. Оттук следва, че тази позиция на Слънцето като управител на 12ти дом спира загубите – те се превръщат в ползи.

 В статиите за аспектите между планетите засегнах въпроса, че освен естествената природа на планетите, те получават и временен статут на „добротворци” или „злотворци”. Това е в зависимост от домовете, които всяка планета управлява. В следващата статия ще пиша по този въпрос.

 

 

Категории: Астрология астроучилище хороскоп Домовете
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus