Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Поглед към Първата световна война 100 години по-късно

28 Юли 2014 / 07:07:37  GRReporter
8285 прочитания

Полина Спартянова
    На днешния ден преди 100 години Австро-Унгария обявява война на Сърбия и нахлува в нейната територия. Така започва Първата световна война, като постепенно в нея се включват Германия, Франция, Великобритания. През следващата година България се включва във войната на страната на Тройния съюз, а след нея и останалите държави на Балканския полуостров са провокирани да вземат участие във военните действия. Днес, 100 години след началото на Първата световна война, се срещнахме с Лилия Криворова, главен експерт в Националния военноисторически музей в София, за да научим повече за последиците за България и района от военния конфликт.
Сто години след началото на Първата световна война, какво значение има тя в световен мащаб от съвременна гледна точка?
Стогодишнината от началото на Първата световна война е повод за оценка на нейното значение, свързано преди всичко с последиците от този най-голям военен конфликт в дотогавашната човешка история. Тя завършва с важни военни, икономически и политически резултати, оказали влияние през следващите десетилетия. По бойните полета загиват 10 милиона души, а други 20 милиона остават осакатени.
Войната прекроява европейските граници в ущърб на победените държави. Австро-Унгарската империя слиза от политическата сцена, изчезва Втория Германски Райх, губи територии и България. Настъпва преразпределение на някои от колониалните владения. Наложените от победителите санкции под мотото за установяване на траен мир, са предпоставка за бъдещи конфликти. Търсенето на нови пътища за решаване на политическата криза води до появата на фашизма в Германия и на болшевизма в Русия, чийто печални резултати са известни.
Победители и победени се оказват в икономическа криза, за чието преодоляване са необходими много години. Особено тежко е положението на загубилите войната, които трябва да плащат големи репарации. Незасегната остава икономиката на САЩ. Щатите са единственият кредитор и след войната световните златни запаси се стичат към тях.
Като резултат от войната през януари 1919 се създава международната организация Общество на народите, която прокламира постигането на световен мир, но реално се стреми да съхрани наложената от победителите Версайска система.
От какво значение е за България тази годишнина в наши дни?
Годишнината от Първата световна война е повод за преглед и преоценка на всички проблеми, свързани с българското участие в нея. Това включва причините за присъединяване към Централните сили, участието на българската армия в операциите на коалицията на Балканския театър на военните действия (количество войски, поставени цели и задачи, постигнати резултати, достигнато военно изкуство), икономическите проблеми във войната и след нея, отражението й в развитието на обществените отношения. Правилните изводи не само ще осветлят миналото, но ще са предпоставка да не бъдат повтаряни допуснати тогава грешки.  
Какви са историческите грешки, които допуска България преди 100 години?
Основната грешка на българските политици е решението за присъединяване на държавата към Централните сили. България възприема участието си във войната като възможност за осъществяване на националния идеал – обединение на всички земи, населени с българи. Тази цел не е постигната в  предишните Балкански войни и затова правителството е готово да се присъедини към онази коалиция, която гарантира повече придобивки в края на войната. Държавите от Антантата не могат да формулират единна политика спрямо София и техните предложения са твърде условни. Централните сили обещават на България цяла Вардарска Македония, а също и всички земи отнети й от Букурещкия мирен договор през 1913. Отбелязана е и възможността за компенсации в Поморавието с градовете Пирот, Ниш и Враня. Обещанията са добри, но те също са условни – при евентуална победа на Централните сили. Политическото и военното ръководство на страната не е в състояние да прецени  през лятото на 1915 крайния изход на войната.
Българските държавници пренебрегват най-важното обстоятелство, проверено и доказано от практиката и времето. Обединението на един народ, в това число и на българския, е възможно да бъде постигнато само постепенно, чрез методични и упорити стъпки, на отделни етапи и с усилията на няколко поколения българи.
 Определени слабости се допускат при оформянето на икономическите и военнотехническите клаузи в документите за присъединяването към коалицията. Военната конвенция регламентира взаимоотношенията единствено по време на войната със Сърбия, поради което впоследствие българската армия е оставена да воюва сама на Южния (Солунския) фронт. Освен това България продължава да участва във войната и след постигането на своите политически цели. Така в защита на чужди интереси българската армия стои три години на Южния фронт, задържайки 35 съглашенски дивизии.
В какво се е състояло участието на страната ни във войната?
Участието на България в Първата световна война може да се обособи в два основни периода: маневрен – от включването във войната на 14 октомври 1915 до края на 1916 и позиционен – от началото на 1917 до края на войната.
Маневреният период обхваща военните действия срещу Сърбия и Румъния. През 1915 Първа и Втора армия провеждат Моравската, Овчеполската и Косовската операции. Във взаимодействие с настъпващите от север германски и австро-унгарски войски разгромяват сръбската армия, овладяват Косово поле и достигат до албанската граница. Едновременно с това отразяват опитите на съглашенските войски да нахлуят в долината на река Вардар и ги изтласкват на сръбско-гръцката граница. През август 1916 Първа армия провежда Леринската, а 2-ра армия – Струмската операция, в резултат на което окончателно се оформя Южният фронт. Впоследствие 3-та армия съвместно със съюзниците воюва срещу Румъния и провежда последователно Тутраканската, Кубадинската и Мунтенската настъпателна операция, с които освобождава Добруджа и достига до река Серет.
През позиционния период на войната (1917 – 1918)  българската войска  води отбранителни действия на Южния фронт и отблъсква няколко опита на съглашенските армии да пробият фронта, което те постигат през септември 1918. Като създава значително превъзходство срещу зле снабдената и недостатъчно въоръжената българска армия, противникът пробива фронта при Добро поле. На 29 септември 1918 в Солун България подписва примирие със съглашенците и излиза от войната.
Каква е била ролята на България във външнополитическия план на Великите сили?
Германският план за провеждане на светкавични военни действия  се проваля и през 1915 войната придобива позиционен характер. Това налага на двете коалиции да търсят начини за привличане на нови държави. Разположена в центъра на Балканите, България изведнъж се превръща в държава от особено важно значение. От нея в значителна степен зависи поведението на Румъния и Гърция. Присъединяването на България към Антантата ще повлияе на тяхната ориентация, което ще изолира Турция от нейните съюзници и ще провали окончателно плановете им на Балканите.
България е много важна за Централните сили и без нея Германия трудно ще отвори пътя към Цариград, Персийския залив и Суецкия канал. Австро-Унгария изпитва непреодолими трудности в опита да овладее Сърбия и се нуждае от помощта на българската армия. Затова Централните сили са по-щедри в обещанията си за териториални придобивки на България след войната.
Как повлиява загубата на българската политика в междувоенния период след Първата и преди Втората световна война?
 В периода между двете световни войни българската политика се стреми да излезе от международна изолация и да стане равноправен партньор на останалите балкански и европейски държави. Тя обаче среща упорита съпротива от страна на победителите, които се стремят да запазят следвоенното статукво. Нещо повече, в Югоизточна Европа възникват съюзи, които пряко са насочени срещу България. През 1920 новосъздадените Кралство на сърби, хървати и словенци (след 1929  Кралство Югославия) и Чехословакия, заедно с Румъния подписват съглашение за създаване на т.н. Малка антанта. На 9 февруари 1934 в Атина е подписан балкански договор между Гърция, Турция, Югославия и Румъния, който става популярен като Балкански пакт, Балканско съглашение или Балканска антанта. Те целят запазване на следвоенната система и противодействие на българския стремеж за мирна ревизия на Ньойския диктат. Българската политика среща сериозна подкрепа от Германия, която също се стреми към отхвърляне на несправедливите следвоенни договорености. Това е сериозна предпоставка двете държави да са съюзници и през следващата Втора световна война.
Успяват ли държавите на Балканския полуостров да получат това, което не успяват да извоюват през изминалите две балкански войни?
За държавите от полуострова резултатите от Първата световна война са в зависимост от принадлежността им към воювалите коалиции. Най-негативни са те за България, която е постигната от втората си национална катастрофа. По бойните полета загиват, умират от рани и болести и изчезват 101 234 офицери, подофицери и войници, а над 155 000 са ранените. Ньойският договор от 27 ноември 1919 отнема от страната изконните български земи  Южна Добруджа, Западна Тракия и Западните покрайнини. Наложените репарации възлизат на 2,25 милиарда златни франка, а въоръжените сили са сведени до 30 000 души.
С отнетите български територии се облагодетелстват съседните държави. Румъния получава отново Южна Добруджа, Гърция – Западна Тракия, което лишава България от излаз на Бяло море, а Кралството на сърби, хървати и словенци – районът на Цариброд, Босилеград, Струмица и отделни села в Трънско и Кулско. Така националният въпрос на Балканите се изостря още повече, а това е предпоставка за нови съюзи и бъдещи военни конфликти.
Как щеше да се развие историята на България през последните 100 години, ако държавата се беше оказала на страната на победителите в Първата световна война?
В историята по принцип не се разсъждава върху възможностите „ако“, но въпреки това може да се допуснат известни благоприятни последици за България при участие във войната на страната на Антантата. Значително териториално разширение е малко възможно при положение, че бихме били в една коалиция със Сърбия, Гърция и Румъния. Въпреки това войната можеше да бъде един успешен етап по пътя на националното обединение. Освен това България щеше да си осигури благоприятни условия за политическо и икономическо развитие в десетилетията след Първата световна война, без да изплаща каквито и да е репарации.

 

Категории: Първа световна война България репарации Ньойски мирен договор Централните сили Антантата военни действия на Балканите
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus