Най-доброто от GRReporter
flag_bg flag_gr flag_gb

Меморандум № 3: 56-те промени, които ще внесе в живота и икономиката на гърците

27 Октомври 2012 / 16:10:16  GRReporter
5558 прочитания

Безкраен е списъкът с тежки мерки, включени в новия меморандум, които през следващата седмица правителството ще внесе за гласуване в парламента, за да бъде открит пътят за отпускането на транша от 31,5 милиарда евро.

Фискалният пакет от мерки предвижда съкращаване на 13,5 милиарда евро през следващите две години, от които 10,5 милиарда евро ще дойдат от намаляването на разходите, а 3 милиарда евро от увеличаването на данъците.

Основната част от мерките обаче, в размер на над 9,2 милиарда евро, трябва да бъдат приложени в рамките на 2013.

От тях съкращаването на заплати и пенсии достига 6,6 милиарда евро. Най-тревожното е, че остава открита възможността тези мерки да не са последните. И то защото под натиска на Тройката в Меморандума е включена клауза в случай на „отклонение”.

Както се споменава в документа, ако не бъдат постигнати целите, заложени в програмата за съкращаване на разходите и увеличаване на данъчните постъпления, тогава „автоматично” ще бъдат взети допълнителни мерки. В текста се посочва, че новите съкращения ще засегнат заплатите на държавните служители и пенсиите. От друга страна в меморандума е включена и „еквивалентна” клауза. Така в случай, че програмата има добър ефект и надвиши заложените цели, ще се проучват възможностите за подпомагане на групи от населението с ниски доходи и за мерки, насърчаващи развитието.

Във всеки случай, с прилагането на пакета от фискални мерки гръцката икономика ще остане и през 2013 в режим на дълбока рецесия, която министерството на финансите и Тройката определят на 4,2%.

Освен това Меморандумът включва редица структурни промени, които са насочени към либерализацията на пазари и професии.

Както фискалните мерки, така и структурните промени ще трябва да бъдат гласувани до 12 ноември, деня, в който ще заседава Eurogroup и се очаква да вземе решение за отпускането на следващия транш.

Най-важните мерки в новия Меморандум са следните:

Публичен сектор – разходи за заплати

1 Премахване на добавките (1 000 евро бруто годишно) за служителите в публичния сектор.

2 Съкращаване на 2 000 служители до края на 2012. Още 25 000 служители трябва да бъдат съкратени през 2013 (по 6 250 на тримесечие).

3 Прилагане на единна щатна таблица и при държавните структуроопределящи предприятия, с определяне таван на възнагражденията от 1 900 евро на месец (включително осигурителни вноски, извънреден труд, надбавки).

4 Постепенно намаляване на заплатите от специалните щатни таблици, което влиза в сила със задна дата от 1 август 2012. За възнаграждения до 1 000 евро намалението ще бъде от порядъка на 2%, за възнаграждения от 1 001 до 1 500 евро - 10%, за възнаграждения от 1 501 до 2 500 евро - 20%, за възнаграждения от 2 501 до 4 000 -  30%, и за възнаграждения над 4 000 намалението ще бъде в размер на 35%.

5 Удължаване до 2016 на правилото „1 назначение срещу 5 съкращения” в държавното управление.

6 «Замразяване» на назначенията в министерството за защита на гражданите и намаляване на разходите за заплати в държавния сектор със 151 милиона евро през  2013 и с още 34 милиона евро през 2014.

7 Намаляване на разходите за заплати в местното самоуправление със 75 милиона евро от януари 2013.

8 Премахване на надбавките за постигане на фискалните цели и за ефективност на държавните служители.

9 Намаляване на броя на заместващите учители от 15 226 на 2 000 годишно. Също така намаляване на нещатния академичен състав във висшите учебни заведения и техническите колежи с 90%.

Пенсии – Социални помощи

1 Премахване на 13-та и 14-та пенсия при основните и допълнителни пенсии.

2 Увеличаване на възрастта за пенсиониране с 2 години (и при междинните стадии) от 1 януари 2013.

3 Постепенно намаляване на пенсиите над 1 000 евро (сбор от основна и допълнителна). За пенсии от 1 000 до 1 500 евро намалението е с 3%, от 1 501 до 2 000 евро - 5%, а за пенсии над 2 000 евро - 12%.

4 Намаляване на еднократното обезщетение при пенсиониране за държавните служители с 23% и налагане на вноска от 3% върху основните пенсии, за получилите обезщетение от 1995 насам.

5 Увеличаване на осигурителните вноски за осигурените лица преди 1993.

6 Заменяне на всички семейни добавки и тези за многодетни семейства с една обща добавка (в зависимост от доходите).

7 Премахване на пенсионната добавка за социална солидарност за тези, които не са навършили 64 години.

8 Намаляване на добавките за неосигурените възрастни с 50 или 30 евро, в зависимост от това дали имат собствено жилище.

9 Премахване на специалните помощи за безработни.

Пазар на горивата

1 Либерализиране на търговията с горива с приемането на разпоредби, които ще разрешават на независими бензиностанции да имат или да наемат товарни автомобили за транспортирането на горива.

2 Въвеждане на технически детайли за прилагането на системата за измерване на входящите и изходящите количества във всички станции.

3 Издаване на министерско решение за инсталиране на GPS система.

Нови данъци – данъчна администрация


1 Извънредната солидарна вноска ще се запази до 2018 и е включена в новата данъчна таблица.

2 Увеличава се данъчната оценка на недвижимите имоти от март 2013, така че да се доближат до продажните цени.

3 Увеличава се данъкът върху лихвите по депозити от 10% на 15% през 2014.

4 Премахване със задна дата на данъчните облекчения от текущата финансова година.

5 Данъчно облагане на земеделците с 6% въз основа на приходите и разходите им.

6 Въвежда се данък върху игрите на тотото (от 2% до 4%).

7 Гласуване на закон за създаване на специално звено от 100 контрольори за проверката на големи данъкоплатци, и звено от 50 контрольори за богатите самоосигуряващи се лица.

Здраве – Национална организация за предоставяне на здравни услуги

1 Сливането на всички фондове без изключение в Националната организация за предоставяне на здравни услуги.

2 Вземането на допълнителни мерки от тази година, за да бъде постигната целта за намаляване на фармацевтичните разходи, със задължаването на аптеките да заменят изписаните лекарства с лекарства, които съдържат същото активно вещество, но са с по-ниска цена.

3 Ограничаване на предоставяните услуги от Националната организация за предоставяне на здравни услуги и увеличаване на цената за частно здравно обслужване.

4 Преразглеждане на възнагражденията и на броя на диагностичните центрове, с които си сътрудничи Националната организация за предоставяне на здравни услуги.

5 Въвеждането на система с препоръчителни цени за възстановяването на медицинско оборудване.

6 Увеличаване на вноските, които внасят осигурените лица в Земеделската Осигурителна Организация (ОГА), до нивата на вноските, внасяни от членовете на Националната организация за предоставяне на здравни услуги.

Търговия

1 Премахва се условието за минимално пространство, за да бъде разрешена продажбата на хранителни продукти.

2 В супермаркетите се разрешава продажбата на предварително опаковано месо, сирене или риба, и се либерализира продажбата на бебешки стоки.

3 Отделя се работното време на служителите на фирмата (определено в закон 1037/1971 и съответните разпоредби) от работното време на самата фирма.

Транспорт

1 Билетите за градския транспорт в Атина и железопътния транспорт се увеличават с минимум 25% от март 2013.

Енергиен пазар – Държавна електрическа компания

1 През месец ноември правителството ще внесе план за преструктуриране на Държавната електрическа компания, с цел от една страна да се подготви приватизацията й, а от друга страна тя да стане конкурентноспособна спрямо останалите компании на либерализирания енергиен пазар. Планът ще уточни кои части от Държавната електрическа компания ще бъдат приватизирани и в какви срокове.

2 В началото на 2013 се увеличават фактурите на Държавната електрическа компания, с изключение на тези за социално слабите групи от населението.

3 Пристъпва се към намаляване на възнагражденията на служителите в Държавната електрическа компания, като правителството ще представи на Тройката изследване, извършено от специалист по европейските пазари, за да сравни общото възнаграждение на служителите на гръцката Държавна електрическа компания с „най-добрите практики” на европейските компании за производство и доставка на електрическа енергия. Подобно сравнение ще бъде извършено и по отношение на практиките в гръцките частни компании през последното тримесечие на 2012.

Инвестиции - Приватизация

1 Съкращаване на Програмата за държавни инвестиции с 300 милиона евро.

2 Преразглеждане на поставените цели по отношение на приватизационните сделки, и намаляване на очакваните приходи на 25 милиарда евро до 2020.

 

 

Категории: Меморандум Тройка пакет от мерки Андонис Самарас Евангелос Венизелос
ПОДКРЕПЕТЕ НИ!
Съдържанието на GRReporter достига до вас безплатно 7 дни в седмицата. То се създава от високопрофесионален екип от журналисти, преводачи, фотографи, оператори, софтуерни специалисти, дизайнери. Ако харесвате и следите работата ни, помислете дали да не ни подкрепите финансово със сума, каквато вие изберете.
Subscription
Можете да ни подпомогнете и еднократно:
blog comments powered by Disqus